đàm phán

Bắt bài những lý do phụ nữ thường đàm phán thất bại

Nhận ra rằng sự thật đơn giản luôn giúp bạn giải quyết được vấn đề. Thừa nhận với bản thân là mặc dù đã chuẩn bị tốt nhất nhưng thương vụ vẫn có thể đi chệch hướng- và nếu như vậy thì bạn vẫn sống sót. Hãy nhớ rằng có thể lần tới, thương vụ more »

Cần tránh những lý do này nếu không muốn đàm phán thất bại

Điều bạn cần làm lúc đó là khiến họ tin tưởng vào tương lai cuộc giao dịch, bằng những câu nói như: “Thỏa thuận này sẽ giúp giao dịch của chúng ta sớm hoàn tất”. Hoặc nếu cần thêm thời gian, bạn có thể làm dịu bớt cảm giác lo lắng của đối phương bằng more »