lịch sử đá thạch anh ám khói

Thông tin đặc tính và giá trị quý Thạch Anh Ám Khói (Rauchtopaz)

thach-anh-am-khoi Trước đây không lâu, thạch anh ám khói được gọi là rauchtopaz (theo tiếng đức rauch – ”khói”). Cho đến ngày nay tên gọi này vẫn phổ biến trong giới kim hoàn. Thạch anh ám khói còn được gọi là pha lê thiên nhiên ám khói hoạc topa ám khói. Cùng với pha lê tự more »