thạch anh hồng phong thủy

Thông tin đặc tính và giá trị đá quý Thạch Anh Hồng

thach-anh-hong Như đã biết , có rất nhiều loại thạch anh ; đó là một nhóm khoáng vật rất lớn. Chúng ta đã biết pha lê thiên nhiên trong suốt và xitrin là những biến thể của thạch anh còn có mầu xanh da trời và mầu trắng sữa .Chiếm một vị trí đặc biệt trong more »