Danh sách các thứ cần kiểm tra khi mua căn hộ chung cư

Những dự tính mua hàng trong một chương trình tiêu đề cắt thường không đưa đủ rắc rối để điều tra như thế nào hiệu quả – quản lý của chương trình đang hoạt động – không có hiệu quả.
Tuy nhiên, theo Catherine Cockcroft , quản lý bán hàng của công ty tài trợ tiền Propell, chất lượng của các chương trình này là hầu như luôn liên kết rất chặt chẽ đến chất lượng quản lý của mình.

nha mat tien go vap 44 Danh sách các thứ cần kiểm tra khi mua căn hộ chung cư

Tin mặt tiền trên
website: NhaDatSo.com

Cô nói rằng những người mua vào một kế hoạch tiêu đề cắt thường quá tin tưởng vào những vấn đề này. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp với các ngân hàng, bà nói.

“Trước khi họ trao giải cho một trái phiếu cho người mua trong một kế hoạch tiêu đề cắt họ sẽ yêu cầu ba bộ chính của câu hỏi – và đó là chính xác những câu hỏi tương tự mà người mua tự nên được điều tra trước khi quyết định mua một tài sản”.

Nếu các ngân hàng không hài lòng rằng các yêu cầu nhất định không được đáp ứng họ sẽ không muốn cấp trái phiếu trên tài sản trong giao thức nhất định, cô nói, và điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng cơ hội của một cá nhân bán tài sản của họ trong tương lai.

Cockcroft nói tập đầu tiên của câu hỏi mà người mua tiềm năng của một tài sản tiêu đề cắt nên hỏi bao gồm: có ngân sách đang được soạn thảo một cách thích hợp? Là các khoản thu thực tế, tức là họ đủ để trang trải tất cả các chi phí của doanh nghiệp trong cơ thể, bao gồm cả bảo trì thường xuyên và có một quỹ dự trữ mà các khoản thu đóng góp? Tóm lại, không đề án có dòng tiền dương, được các chủ nợ được trả công một cách thường xuyên, được các biện pháp an ninh tại chỗ và được bảo trì để tham dự một cách thường xuyên?

Go vap Danh sách các thứ cần kiểm tra khi mua căn hộ chung cư

Thư mục tìm kiếm nâng cao tại Gò Vấp – Tp.HCM trên website: NhaDatSo.com

Các ngân hàng, nói Cockcroft, sẽ xem xét các khoản thu trong vài năm qua và nếu không có bằng chứng về sự gia tăng thường xuyên hàng năm họ sẽ được quan tâm vì nó bây giờ là một thực tế được chấp nhận rằng các kế hoạch tốt được buộc phải tăng các khoản thu của họ trong năm-on- năm và để làm cho cung bằng phương tiện của một quỹ dự phòng cho nợ tiền bất ngờ và cho những dự án đặc biệt quan trọng thường xuyên như việc thay thế thang máy hoặc nâng cấp các hệ thống an ninh hoặc lợp mái, tất cả mà có thể chứng minh là rất tốn kém. ”

Tập thứ hai của câu hỏi, cô nói, sẽ liên quan đến việc liệu có quản trị tốt của ủy và Đề án được thực hiện theo các điều kiện được quy định trong Đạo Luật Tiêu đề nhiều ngăn. Có phải các cuộc họp thường niên được tổ chức thường xuyên và đúng tiến độ và phút được lưu giữ? Được các tài chính đã được kiểm toán một cách chính xác và ký tắt của các uỷ viên? Là chính sách bảo hiểm đến nay và là trang bìa toàn diện?

“Nó có thể gây ngạc nhiên cho các thành viên của công chúng, và đặc biệt hơn những hoạt động hiệu quả đề án tiêu đề cắt, để biết rằng một số chương trình chỉ đơn giản là bỏ bê để tổ chức họp thường niên, đôi khi trong một vài năm liên tiếp.”

Tập thứ ba của câu hỏi, và có lẽ là quan trọng nhất, nói Cockcroft, sẽ liên quan đến thu tiền thanh toán: Là những được thu thập một cách hiệu quả? Và những gì tỷ lệ phần trăm của các thành viên, nếu có, là trong nợ thanh toán của họ và nếu như vậy, làm thế nào nghiêm trọng? ”

ban nha mat pho Danh sách các thứ cần kiểm tra khi mua căn hộ chung cư

Thư mục tìm kiếm bán nhà mặt phố trên website: NhaDatSo.com

người mua tiềm năng nên luôn luôn đặt câu hỏi liệu có bất kỳ khoản thu đặc biệt dự kiến sẽ được đưa ra trong tương lai gần bởi vì, một khi họ mất chuyển nhượng tài sản, họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho phần của họ tính theo hạn ngạch tham gia.

“Nếu không thanh toán tiền đã trở thành một thói quen xấu trong bất kỳ chương trình, câu hỏi mà sau đó đã được hỏi là,” Có phải hành động khắc phục đủ mạnh được đưa đến đặt vấn đề phải không? “Không có chương trình có thể chạy một cách hiệu quả mà không có sự đóng góp thường xuyên của các khoản thu của mỗi chủ sở hữu.

Cockcroft nói đó là nhiệm vụ của người được ủy thác trên được yêu cầu trả lời bất kỳ câu hỏi và cung cấp bất kỳ thành viên của chương trình này với một bộ đầy đủ của các tài khoản và biên bản cuộc họp thường niên mới nhất và bất kỳ tài liệu khác theo yêu cầu.

Người mua tham gia vào một chương trình lần đầu tiên, cô ấy nói, do đó cần tiếp cận được ủy thác, quản lý đại lý cho các thông tin mà họ cần và thỏa mãn bản thân rằng tất cả những điều kiện này được đáp ứng.

Ý Kiến Độc Giả có một bình luận về bài viết này? Email cho chúng tôi tại .

Ai làm một người bán lần lượt đến khi ông cho một đại lý bất động đơn vị tiêu đề cắt của mình để bán, anh trả các khoản thu thường xuyên của mình để các đại lý quản lý (một công ty có uy tín), nhưng một cách rõ ràng có thể thấy rằng không có hoặc hầu như không có gì đã được thực hiện để duy trì tòa nhà trong một số năm. Tôi đang đề cập cụ thể đến sơn bên ngoài của tòa nhà mà là thị trường hấp sơn lại. Có vẻ như không công bằng nếu tiền được chi trả và các tòa nhà được phép xấu đi đến mức mà người bán đôi khi gặp khó khăn trong việc bán các đơn vị tiêu đề cắt họ như là một kết quả trực tiếp của bên ngoài của tòa nhà đang trong tình trạng xấu như sửa chữa. Có vẻ như vậy không công bằng. Nếu tài sản được quản lý một cách chính xác và các khoản thu đã nộp (bàn giao cho khách hàng xuất sắc) và đảm bảo rằng các tòa nhà được duy trì. Có vẻ như tất cả dễ dàng như vậy, nếu quản lý Đại lý chỉ làm những gì họ có nghĩa vụ phải làm! Khi chỉ có để xem một số vùng ngoại ô và thực hiện yêu cầu như các đại lý quản lý là ai. Những người làm công việc của họ đúng là tự hào khi có bảng chỉ dẫn của họ trên các tòa nhà: tức là xây dựng được quản lý bởi: XXXXXXXX.Is có một cơ thể sẽ điều tra tài chính của các cơ quan quản lý cho thuê khác hơn so với hội đồng quản trị các vấn đề đại lý bất động? (EAAB). – Jimmy

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so2 1024x722 Danh sách các thứ cần kiểm tra khi mua căn hộ chung cư

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>