tính phổ biến của đá thạch anh pha lê

Thông tin đặc tính và giá trị đá quý Thạch Anh Trắng (Thạch Anh Pha Lê)

thach-anh-phale Pha lê tự nhiên là thạch anh silic dioxit thông thường. Tinh thể pha lê trong suốt và trông giống cột băng một cách lạ lùng. Thuật ngữ pha lê có nguồn gốc tuef tiếng hilap “krystanllos” nghĩa là băng. – Công thức SiO2 – Độ cứng theo thang Mohs : 7.0 – Khối lượng more »