Các luật sư phải có thể tăng tốc độ chuyển giao tài sản của bạn

Trong một giao dịch bán tài sản, việc lựa chọn luật sư cho công việc có thể làm cho tất cả các sự khác biệt cho quá trình chuyển giao sẽ mất bao lâu.
mp dd 10 Các luật sư phải có thể tăng tốc độ chuyển giao tài sản của bạn

Tin mặt tiền trên
website: NhaDatSo.com

Đây là theo Jose De Abreu , Broker / chủ sở hữu của RE / MAXAssociates tuệ và sáng lập và Giám đốc điều hành của De Abreu & Cohen Inc, luật sư Conveyancing.
Ông nói rằng trong việc chuyển giao tài sản và đăng ký quá trình, có thường là ba conveyancers khác nhau liên quan: luật sư trái phiếu, các luật sư hủy trái phiếu và các luật sư chuyển.
“Trong quá trình chuyển giao tài sản, các luật sư của trái phiếu sẽ hành động thay mặt cho các tổ chức tài chính được cung cấp tài chính cho người mua,” De Abreu nói.
“Một khi người mua đã nhận được sự đồng trái phiếu từ các nhà cung cấp ngân hàng, tài chính, luật sư trái phiếu sẽ tham dự để đăng ký trái phiếu ủng hộ của các tổ chức tài chính (thế chấp) giao tài sản cụ thể trong câu hỏi, trong đó xảy ra đồng thời với chuyển nhượng.”
Ông nói rằng nếu người bán có một trái phiếu hiện giao tài sản, đó sẽ là người sở hữu hiện nay, các ngân hàng đang nắm giữ trái phiếu đó sẽ hướng dẫn một luật sư hủy trái phiếu để tham dự vào việc hủy bỏ các trái phiếu của người bán.
Một khi đảm bảo đã được cung cấp cho số tiền trái phiếu lưu hành và các văn bản có liên quan được chữ ký của các ngân hàng, việc hủy bỏ luật sư trái phiếu sẽ được sẵn sàng để hủy trái phiếu của người bán.
“Trong khi nó thường là các ngân hàng có liên quan rằng sẽ chỉ định cả hai luật sư trái phiếu và các luật sư hủy trái phiếu, khi nói đến việc chuyển giao, trong hầu hết các trường hợp, người bán sẽ có thể bổ nhiệm luật sư chuyển,” De Abreu nói.
“Luật sư này sẽ chịu trách nhiệm xử lý việc chuyển nhượng vào tên chủ sở hữu mới, và sẽ điều phối quá trình đăng ký với luật sư của cả trái phiếu và hủy bỏ, như tất cả các quá trình này phải đăng ký đồng thời tại văn phòng .”
Ông nói rằng các luật sư chuyển đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của người bán và nhằm bảo đảm rằng không có sự chậm trễ không cần thiết.

“Đôi khi nó xảy ra rằng các luật sư chuyển giao được bổ nhiệm để hành động với tư cách của một trong những vai trò khác nữa, mặc dù điều này đang trở nên ít thường là do thị hiếu của các ngân hàng chỉ định luật sư khác nhau,” De Abreu nói.
Adrian Goslett, Giám đốc khu vực và Giám đốc điều hành của RE / MAX của Nam Phi , nói rằng nó là quan trọng để đảm bảo rằng các luật sư có kinh nghiệm chọn Conveyancing.
“Chuyển nhượng là một chuỗi phức tạp của công việc mà đòi hỏi kiến thức Conveyancing rộng, vì vậy việc lựa chọn một luật sư đó là thạo trong quá trình chuyển nhượng bất động sản sẽ đảm bảo rằng vấn đề nhỏ không trở thành vấn đề lớn.”

Dong da Các luật sư phải có thể tăng tốc độ chuyển giao tài sản của bạn

Thư mục tìm kiếm nâng cao tại Đống Đa – Hà Nội trên website: NhaDatSo.com

De Abreu đồng ý, nói rằng điều quan trọng là người bán chỉ định chuyển các công ty luật sư được làm giấy chuyển nhượng tài sản thực hành, và do đó có kinh nghiệm trong quá trình đối phó với chuyển nhượng bất động là.
Các chi phí pháp lý cho tham dự vào một chuyển được dựa trên mức thuế tính theo giá trị của tài sản, vì vậy số tiền tính từ một công ty luật để tiếp theo thường sẽ rất tương tự, vậy tại sao không chọn một luật sư chuyên về chuyển nhượng bất và những người có kinh nghiệm cần thiết?
“Các luật sư chuyển giao sử dụng sẽ có một ảnh hưởng lớn vào độ dài của thời gian tiến trình có thể mất, vì vậy nó làm cho tinh thần để đưa ra quyết định tốt nhất,” De Abreu nói.
Trong quá trình chuyển giao các luật sư chuyển cũng được yêu cầu phải tuân thủ nhiều quy định pháp lý và luật định như Trung tâm Luật tình báo tài chính (FICA), Luật thuế chuyển nhượng và Luật Thuế giá trị gia tăng cho Nam Phi Revenue Service (SARS) và thành phố giá tài sản Act.
ban nha mat pho Các luật sư phải có thể tăng tốc độ chuyển giao tài sản của bạn

Thư mục tìm kiếm bán nhà mặt phố trên website: NhaDatSo.com

De Abreu nói rằng người mua nên chuẩn bị cho việc chuyển giao tài sản bằng cách có những tài liệu và thông tin sẵn có sau đây:
Một bằng chứng về địa chỉ (không quá ba tháng).
Một bản sao công chứng tài liệu nhận dạng.
số thuế thu nhập.
Chi tiết về tình trạng hôn nhân và khả năng thanh toán.
Cụ thể liên quan đến danh tính của các luật sư chuyển giao tài sản của người mua nếu người mua được sử dụng số tiền thu được để trả tiền cho mua của mình.
Cụ thể của các trái phiếu được cấp.
Một số tài liệu sẽ là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu FICA.
Người bán có thể hỗ trợ trong việc đẩy mạnh quá trình chuyển giao bởi có những tài liệu và thông tin sẵn có sau đây:
Chi tiết về tình trạng hôn nhân và khả năng thanh toán.
Cụ thể của người giữ trái phiếu (số tài khoản).
Hợp lệ Giấy chứng nhận dây điện.
Giấy chứng nhận tuân thủ hợp lệ Điện Fencing (nếu có).
Giấy chứng nhận tuân thủ Gas hợp lệ (nếu có).
Theo De Abreu, trung bình quá trình này mất khoảng 2-3 tháng kể từ ngày bán cho đến khi tài sản được đăng ký dưới tên chủ sở hữu mới.
Tuy nhiên, ông cho biết một số khía cạnh bên ngoài có thể làm chậm quá trình này, như chờ đợi một điều kiện quy định trong hợp đồng phải được thực hiện hoặc có giấy chứng nhận giải phóng mặt bằng lãi suất.luật pháp Nam Phi đòi hỏi rằng trước khi một tài sản có thể được chuyển giao, các luật sư chuyển phải có giấy chứng nhận giải phóng mặt bằng lãi từ các hội đồng địa phương.
“Thường thì người bán sẽ phải trả tiền cho một vài tháng trước để có được giấy chứng nhận giải phóng mặt bằng của họ. Bất kỳ nộp thừa của người bán tại ngày chuyển nhượng sẽ được hoàn trả lại cho người bán, “De Abreu nói.
Trong quá trình lựa chọn, ông nói rằng mặc dù một khía cạnh quan trọng là kinh nghiệm của luật sư trong lĩnh vực pháp luật mà bạn yêu cầu, nó cũng quan trọng mà người bán là thoải mái với sự lựa chọn của họ và tin tưởng luật sư của họ.
“Làm việc với một uy tín, luật sư có kinh nghiệm sẽ đảm bảo rằng quá trình này cũng nhanh chóng và rắc rối miễn phí càng tốt,” De Abreu nói.

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so2 1024x722 Các luật sư phải có thể tăng tốc độ chuyển giao tài sản của bạn

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>