Tỉnh Khánh Hòa xây cụm công nghiệp rộng 40 héc-ta tại Cam Ranh

Ông Trần Sơn Hải yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu quy hoạch cụm công nghiệp này với diện tích 75 héc-ta; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục lập hồ sơ để ra quyết định chủ trương đầu tư.

Tại cuộc họp với UBND TP. Cam Ranh chiều ngày 3/3, ông Trần Sơn Hải, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý chủ trương đầu tư cụm công nghiệp tại TP. Cam Ranh.

1 98069 Tỉnh Khánh Hòa xây cụm công nghiệp rộng 40 héc ta tại Cam Ranh

Theo đó, sau khi khảo sát, đơn vị và UBND TP. Cam Ranh đã thống nhất chọn địa điểm đầu tư cụm công nghiệp tại thôn Hòa Sơn (xã Cam Thịnh Đông) và thôn Thịnh Sơn (xã Cam Thịnh Tây) với diện tích khoảng 40 héc-ta. Tổng kinh phí đầu tư cụm công nghiệp này dự kiến khoảng hơn 230 tỷ đồng, trong đó kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng khoảng 30 tỷ đồng.

Ông Trần Sơn Hải yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu quy hoạch cụm công nghiệp này với diện tích 75 héc-ta; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục lập hồ sơ để ra quyết định chủ trương đầu tư.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>